bani_bnr.jpg
Consultanţă pentru afaceri

Vancea Alin

0744.647.257

Măsura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă

Prin Măsura 141 se acordă sprijin public nerambursabil de 1.500 de Euro/an/fermă de semi - subzistenţă. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cinci ani.

Sprijinul financiar pentru această măsură este nerambursabil şi alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007 - 2013 este de 476.077.390 Euro.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 141 sunt persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), care desfăşoară activităţi economice, în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă :

·        are o dimensiune economică cuprinsă între 2 şi 8 UDE (Unitatea de Dimensiune Economică UDE, vezi tabelul de stabilire a dimensiunii economice a fermei, reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei - Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE - vezi tabelul de stabilire a dimensiunii economice a fermei).

·        este situată pe teritoriul ţării ;

·        este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol ;

·        comercializează o parte din producţia agricolă obţinută.

 Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice şi se pot înregistra şi autoriza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008:

·        individual şi independent, ca persoane fizice autorizate ;

·        ca întreprizatori titulari ai unei întreprinderi individuale ;

·        ca membri ai unei întreprinderi familiale.

IMPORTANT ! Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanţare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei măsuri, dacă se înregistrează şi autorizează în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 până la data încheierii Contractului de finanţare cu APDRP.

Persoanele fizice autorizate şi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului în temeiul unor acte normative anterioare Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 pot solicita sprijin în baza certificatului de înregistrare un an de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe, respectiv până la data de 24 aprilie 2009.

 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

         Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 141, solicitantul va trebui să întocmească un Plan de afaceri pentru o perioadă de cinci ani.

După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului se verifică respectarea cerinţelor minime din Planul de afaceri depus iniţial la solicitarea sprijinului. La această dată, solicitantul trebuie să demonstreze că faţă de situaţia iniţiala a activităţii precizată în Planul de afaceri :

·        producţia agricolă obţinută destinată comercializării înregistrează o creştere de 20 %

şi

·        dimensiunea economică a exploataţiei agricole creşte cu minim 3 UDE.

O dată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor minime de acordare a sprijinului din   Planul de afaceri, beneficiarul trebuie să prezinte documente care atestă faptul că a urmat un curs de pregătire profesională prin Măsura 111 "Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe", în raport cu proiectul.

IMPORTANT !

În cazul în care, la verificarea Planului de afaceri, se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru următorii doi ani, dar nu va returna sumele primite.

Valoarea sprijinului nerambursabil

Prin Măsura 141 se acordă sprijin public nerambursabil de 1.500 de Euro/an/fermă de semi - subzistenţă. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cinci ani.

În cazul fermelor de semi-subzistenţă, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unei sume fixe anuale, în vederea adaptării acestora la condiţiile pieţii şi transformării în ferme comerciale.

Un solicitant al sprijinului prin Măsura 141 poate depune în acelaşi timp proiecte pentru alte măsuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinanţate prin FEADR.

 IMPORTANT !

           Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii.

Phacelia

Phacelia

Click pe link-ul de mai jos pentru a fi redirectionati catre magazinul nostru online
samanta facelia,FACELIA,seminte,melifer,albine,comanda,certificat de calitate,ramburs,plata,SAMANTA FACELIA,seminte facelia,miere,polen,apicol,de vanzare,Facelia,seminte,facelia samanta, facelia de vanzare,vindem facelia,phacelia,phacelia tanacetifolia, phaci, facelia melifera,
lazi de albine, stupi pentru albine, albine, calitate, pret, transport, materiale, apicultura
Anunţuri gratuite zona Metropolitană ORADEA
Anunţuri gratuite zona Metropolitană ORADEA
Trimiteti un mesaj de pe telefonul mobil cu continutul "seminte" la 0744.647.257 si va vom contacta in cel mai scurt timp.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one